Solorders E-Handels Sida

Solorder.se är en ledande levarantör av solpaneler och solcellsystem.

Sidan behövde dels kunna sälja produkter, men den behöver också mycket information. Hur man ansöker om bidrag. Hur lönsamma är produkterna mm. Detta skapade unika utmaningar.


  • HTML3/CSS3/JS
  • Web Design
  • Responsive
  • E-Handel
  • Kund Revyer
  • Social Media
Besök Projektet